účetní

Účetní – znalost školní problematiky

Komplexní vedení účetnictví / včetně  DPH/ účetní jednotky, koordinace účtování o stavu, pohybu a rozdílu majetku a závazků, o nákladech a výnosech, o výdajích a příjmech a o výsledku hospodaření včetně sestavování účetní uzávěrky a vedení účetních knih. Znalost účetního softwaru.

Od 01. 08. 2024
České Budějovice
Plný úvazek (40 hodin týdně)
Konzervatoř, České Budějovice, Kanovnická 391/22, tel. 386 110 438
Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení), Úplné střední odborné vzdělání s odborným výcvikem a maturitou, Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou - nástavbové studium, Vyšší odborné vzdělání
Ekonom

Podobné pracovní pozice