Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24

Vybavení školy