Zemědělství a lesnictví

Agroturistika

41-31-N/02

Parametry oboru

  • Zemědělství a lesnictví
  • Vyšší odborné vzdělání

Charakteristika oboru

Program připravuje pro podnikatelskou činnost v oblasti agroturistiky, ekoturistiky a ekoagroturistiky, v oblasti ekologie, tvorby a ochrany krajiny, v urbanistice a stavebních úpravách ve venkovských zástavbách i volné krajině. Student se seznámí se zásadami zemědělské výroby a specializacemi v rostlinné i živočišné výrobě, technologiemi zpracování rostlinných a živočišných výrobků i ve vazbě na vlastním stravování hostů, principy tržní ekonomiky, účetnictví, daňové problematiky. Naučí se vést a zpracovávat účetnictví, využívat znalosti zeměpisu, psychologie zákazníka, principů turistického ruchu, rekreačních činností a pohostinství. Předměty: zeměpis, psychologie, etika a právní nauka podnikání, marketing a finanční řízení podniku, aplikovaná ekonomika, pěstování rostlin, chov zvířat, zpracování zemědělských výrobků, ekologie a krajina, stavební tvorba, turistický ruch, ubytování, stravování, myslivost a ochrana zvěře.

Informace o trhu práce

Absolvent se uplatní v různých formách podnikání a rozvoje agroturistiky a ekoturistiky.