Potravinářství a potravinářská chemie

Analýza potravin

29-42-M/01

Parametry oboru

  • Potravinářství a potravinářská chemie
  • Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
  • Denní
  • Čtyři roky
  • Chemie, Přírodopis, Matematika

Charakteristika oboru

Žáci se naučí provádět a vyhodnocovat kompletní laboratorní analýzy, tj. provádět chemické, mikrobiologické a senzorické analýzy vzorků surovin, pomocných látek a přísad, meziproduktů a hotových potravinářských výrobků s cílem posuzovat jejich kvalitu a zajišťovat výrobu bezpečných potravin, organizovat a plánovat systém kontroly jakosti technologických procesů a potravinářských výrobků, vést předepsanou laboratorní evidenci, osvojit si technologické principy výroby, dbát na dodržování technologických norem, bezpečnostních a hygienických předpisů.

Informace o trhu práce

Absolventi se mohou uplatnit zejména při výkonu povolání potravinářský technik pro kontrolu jakosti a hygieny potravin v potravinářské výrobě, ale i dalších příbuzných odvětvích jako je zemědělství, ochrana životního prostředí nebo chemický průmysl. Uplatní se zejména jako laboranti v oblasti kontroly jakosti potravin ve firmách a institucích zabývajících se fyzikálněchemickými, chemickými, biologickými a mikrobiologickými rozbory, například v provozních laboratořích různých potravinářských firem, státních laboratořích inspekce jakosti potravin, v soukromých akreditovaných laboratořích, institucích péče a ochrany životního prostředí, stravovacích zařízeních apod. Mohou se uplatnit také v oblasti nákupu, odbytu a prodeje surovin, pomocných látek a potravinářských výrobků, v oblasti marketingu potravin, případně i jako technologové v potravinářském provozu.
Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, zejména v potravinářských oborech vzdělání, ale i oborech chemických, ekologických a zemědělských.