Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Automatizační technika

26-41-N/05

Parametry oboru

Charakteristika oboru

Student získá znalosti a dovednosti v oblastech analogové a digitální techniky, mikroprocesorové techniky, aplikace výpočetní techniky, procesů informatiky a přenosu dat souvisejících s automatizovaným řízením, řídící techniky s důrazem na praktické aplikace, elektronických a pneumatických systémů. Pochopí výrobu, provoz a funkce elektrických a elektronických řídících a regulačních systémů, osvojí si znalosti z oblasti číslicového řízení. Nosnými předměty jsou automatizační technika, robotika, elektronika, digitální a mikroprocesorová technika, výkonová elektronika, elektrotechnická měření a programovatelné automaty. Program má dvě zaměření: automatizované systémy a komunikační systémy. Součástí studia je půlroční praxe u firem a není výjimkou, že zaměstnavatelé uzavírají pracovní smlouvu se studenty již během studia.

Informace o trhu práce

Absolvent najde uplatnění v řadě technických oborů, ve sféře výpočetní techniky, obchodu a soukromého podnikání. Může pracovat jako řídící pracovník, projektant nebo provozní technik.