Speciální a interdisciplinární technické obory

Bezpečnost práce a krizové řízení

39-41-N/01

Parametry oboru

Charakteristika oboru

Studium je uspořádáno modulárně. Základními prvky vzdělávání jsou moduly, které se prolínají dalšími čtyřmi vzdělávacími programy. Každý modul, ať už povinný, povinně volitelný nebo volitelný, je ohodnocen určitým počtem kreditů. Všichni studenti absolvují společný základ, který je východiskem pro další odborné vzdělávání. Během studia je možné svůj původní výběr změnit a přestoupit podle možností školy na jiný vzdělávací program. Nabízí se tyto varianty: 37-41-N/01 Dopravní a spediční činnost, 63-43-N/05 Finanční řízení, 63-41-N/03 Marketing, 63-41-N/06 Řízení výroby.

Informace o trhu práce

Absolvent se uplatní jako technik požární ochrany, koordinační technik, pracovník krizového centra, koordinátor krizového plánování, bezpečnostní technik, člen složky integrovaného záchranného systému.