Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů

Čalouník

33-59-H/01

Parametry oboru

  • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
  • Střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Denní
  • Tři roky
  • Praktické činnosti, Chemie, Fyzika

Charakteristika oboru

Žáci se naučí dovednostem v oblasti čalounické výroby a dekoratérství, tj. pracovat s konstrukční a technologickou dokumentací, zvolit pro danou výrobní operaci vhodné nářadí, pomůcky, stroje a zařízení, používat, uskladňovat a ošetřovat čalounické a dekoratérské materiály, vybrat vhodné technologické a pracovní postupy individuální a sériové čalounické výroby, zhotovovat čalounické výrobky nebo jejich části v souladu s technologickými postupy, používat vhodné způsoby balení, skladování, přepravy a expedice hotových výrobků, provádět dekoratérské práce, provádět opravy a renovace současného i slohového čalouněného nábytku, ovládat a provádět výrobní kontrolu a kontrolu kvality výrobků.

Informace o trhu práce

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří vykonávají povolání čalouník a dekoratér v oblasti nábytkářství. Uplatní se ve velkých, středně velkých i malých firmách při vykonávání odborných činností ve výrobě čalouněného nábytku a doplňků nebo čalounění v dopravních prostředcích, při provádění dekoratérských prací, při výrobě potahů a povlaků, při jejich opravách a renovaci. Uplatní se také v oblasti výrobní kontroly a kontroly kvality výrobků. V uvedených oblastech se uplatní jak v pozici zaměstnance, tak v pozici zaměstnavatele při výkonu vlastních podnikatelských aktivit.
Absolventi mohou pokračovat v nástavbovém studiu oborů z oblasti nábytkářské výroby.