Zemědělství a lesnictví

Chovatel cizokrajných zvířat

41-43-L/01

Parametry oboru

  • Zemědělství a lesnictví
  • Úplné střední odborné vzdělání s odborným výcvikem a maturitou
  • Přírodopis, Chemie

Charakteristika oboru

Žáci se naučí poskytovat veškerou ošetřovatelskou péči cizokrajným zvířatům, při práci se zvířaty uplatňovat kladný vztah a zodpovědný přístup ke zvířatům, připravovat a podávat krmné směsi a specializované diety včetně krmných doplňků, minerálních a vitamínových koncentrátů, posuzovat životní projevy zvířat a zaznamenávat odchylky od normálního stavu a standardních požadavků na cizokrajná zvířata, respektovat specifika chovu jednotlivých druhů cizokrajných zvířat, vhodně plánovat pracovní činnosti a řešit běžné provozní problémy v chovech cizokrajných zvířat, využívat základní poznatky z ekonomiky a zásady podnikání při nákupu surovin a materiálů, prodeji produktů a vedení dokladů o pohybu finančních prostředků v podniku, vést předepsané pracovní záznamy a základní chovatelskou evidenci, podílet se na kulturně-výchovném působení zoologických zahrad – průvodcovské služby, pomoc při vedení exkurzí, zájmových kroužků apod., podílet se na vědecko-odborné činnosti – realizovat pozorování a pokusy podle pokynů vědeckých a odborných pracovníků.

Informace o trhu práce

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří jako chovatelé cizokrajných zvířat odborně pečují o zvířata v zoologických zahradách, v zájmových chovech, v prodejnách zvířat nebo v cirkusech. Mohou se dále uplatnit v odchytové službě, ve stanicích pro handicapované volně žijící živočichy, v útulcích pro zvířata, v laboratorních chovech, jako asistenti ve veterinárních ordinacích, ve výzkumu, ve výrobě krmiv, v technicko-hospodářské sféře, v plemenářských organizacích, případně po doplnění pedagogického minima i jako vedoucí zájmových kroužků pro děti a mládež. Absolventi najdou uplatnění i v kynologii, canisterapii a hiporehabilitaci. Mohou samostatně podnikat např. v prodeji zájmových zvířat, výrobě a distribuci krmiv nebo výrobě chovných zařízení.
Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, zejména v přírodovědných, zemědělských nebo veterinárních oborech.