Umění a užité umění

Design módních doplňků

82-41-N/20

Parametry oboru

  • Umění a užité umění
  • Vyšší odborné vzdělání

Charakteristika oboru

Vzdělávací program poskytuje studentům soubor znalostí, profesních dovedností a motivací, které jim umožňují v plném rozsahu zvládnout celý proces od výtvarného návrhu, konstrukce, řemeslného a uměleckořemeslného zpracování až po prezentaci díla, spojujícího současný doplněk oděvu i interiéru s tradicí textilních uměleckých řemesel a jejím dnešním uplatněním. A to včetně základů managementu kultury a podnikání.

Informace o trhu práce

Absolvent najde uplatnění jako kvalifikovaný odborník v oblastech oděvní i interiérové tvorby a tradičních textilních řemesel, dále i ve sférách výtvarné pedagogiky a pedagogiky volného času a v ochraně a distribuci kulturního dědictví jako samostatný oděvní návrhář při tvorbě oděvních doplňků, samostatný textilní návrhář při tvorbě bytových doplňků, návrhář nebo poradce bytového či oděvního designera, asistent kostýmního výtvarníka (divadlo, film), samostatný pracovník v grafických studiích zabývajících se textilem a lektor textilních výtvarných technik a oděvní tvorby v zařízeních mimoškolního vzdělávání a volného času.