Strojírenství a strojírenská výroba

Diagnostika a servis silničních vozidel

23-45-N/03

Parametry oboru

  • Strojírenství a strojírenská výroba
  • Vyšší odborné vzdělání
  • Denní
  • Tři roky

Charakteristika oboru

Vzdělávací program je orientován na nejnovější poznatky z oblasti silničních vozidel. Student získá technické znalosti a praktické dovednosti v oblasti automobilové diagnostiky, moderních konstrukcí vozidel, elektronických systémů a diagnostických zařízení, znalosti z ekonomiky, obchodní a podnikatelské činnosti, marketingu a managementu a znalosti potřebné pro vykonávání řídící činnosti a provozování samostatné firmy. Součástí je odborné jazykové vzdělání.

Informace o trhu práce

Absolvent najde uplatnění v oblasti oprav automobilů jako technik, mistr a vedoucí pracovník v autoservisech a opravárenských firmách, ve stanicích technické kontroly, u obchodních firem v oblasti prodeje silničních vozidel, u výrobců silničních vozidel.