Ekonomika a administrativa

Digitální marketing

63-41-N/33

Parametry oboru

  • Ekonomika a administrativa
  • Vyšší odborné vzdělání

Charakteristika oboru

Vzdělávací program Digitální marketing vede k rozvoji široké škály kompetencí nutných k uplatnění v tomto sektoru. Jde o komplexní program, který spojuje dohromady znalost teorie a praxe klasického marketingu s využíváním nových komunikačních a technologických platforem spojených možnostmi internetového prostředí. Přináší absolventům znalost základů marketingu i všech jeho forem uplatňovaných v rámci všech nástrojů marketingového mixu v 21. století, strategického marketingu, brand marketingu ad. Úzce se zaměřuje na oblasti, jež dnes tvoří jádro digitálního marketingu (sociální sítě a kampaně, sociální média, web design atd.). Absolventi získají klíčové vědomosti, odborné znalosti (tzv. hard skills) i tzv. měkké dovednosti (neboli soft skills) o dopadech Průmyslu 4.0 v oblasti digitalizace a robotizace na marketingové myšlení a chování firem i jejich zákazníků potřebné k uplatnění v dané oblasti. Absolutní prioritou je pak praktické zaměření programu (propojení teoretických znalostí s praxí). Velký důraz je také kladen na jazykovou vybavenost absolventů. Obor tak bude připravovat absolventy, kteří se mohou pohybovat ve sféře marketingu, online komunikace a digitálních médií jak na straně poskytovatelů těchto služeb, tak zákazníků.

Informace o trhu práce

Absolventi najdou uplatnění v malých, středních i velkých nadnárodních firmách, soukromém i veřejném, ziskovém i neziskovém sektoru. Mohou zastávat pozice v základních a středních liniích marketingových oddělení. Příklady uplatnění: specialista online marketingu, webdesigner, mediální konzultant, mediální plánovač, pracovník monitoringu médií, UX konzultant, specialista digitálních kampaní, specialista sociálních médií apod.