Zdravotnictví

Diplomovaný farmaceutický asistent

53-43-N/11

Parametry oboru

  • Zdravotnictví
  • Vyšší odborné vzdělání

Charakteristika oboru

Program byl vytvořen Asociací ředitelů středních zdravotnických škol Čech, Moravy a Slezska v rámci projektu Příprava vzdělávacích programů vyšší odborné školy zdravotnické. Splňuje vysoké požadavky EU a je platný pro všechny školy. Připravuje pro práci na farmaceutických pracovištích. Student se naučí připravovat léčivé přípravky na lékařský předpis, zkoumadla a diagnostické prostředky in vitro, vydávat a kontrolovat léčiva a zdravotnické prostředky, poskytovat informace o jejich správném užívání a uchování, vydávat léčivé přípravky, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis, provádět odborné činnosti spojené s objednávkou, skladováním a distribucí léčiv, parafarmak a prostředků zdravotnické techniky, zejména ve zdravotnických zařízeních lékárenské péče, lůžkové a ambulantní péče, používat nejmodernější metodické postupy, přístrojovou a počítačovou techniku. Získá vědomosti z medicínských oborů (anatomie, fyziologie, patologie, farmakologie, analýza léčiv, příprava léčiv, chemie léčiv, farmakognózie) a osvojí si moderní postupy při poskytování zdravotní péče.

Informace o trhu práce

Absolvent se uplatní ve všech typech lékáren, v prodejnách léčivých rostlin a zdravotnických potřeb, na katedrách farmaceutických, lékařských a přírodovědných fakult, v laboratořích pro kontrolu léčiv, výdejnách zdravotnických prostředků, na pracovištích zabývajících se výrobou léčiv, v distribučních firmách.