Speciální a interdisciplinární technické obory

Diplomovaný oční optik bez získání způsobilosti zdravotnického pracovníka

39-43-N/01

Parametry oboru

Charakteristika oboru

Program připravuje pro činnost technického pracovníka, který úzce spolupracuje s optometristou a oftalmologem při zhotovování korekčních pomůcek. Student se naučí zhotovovat a opravovat všechny druhy běžných i speciálních brýlí, jemnomechanické a optické pomůcky k nápravě vizuálních funkcí člověka podle předpisu lékaře nebo optometristy, zjišťovat polohu zornic uživatele v očnicích brýlí, měřit a vyhodnocovat parametry hlavy potřebné ke zhotovení brýlí, zajišťovat funkční, hygienické i estetické požadavky, provádět údržbu strojů a přístrojů na pracovišti, poskytovat poradenství při výběru brýlových obrub a úpravách brýlových čoček, zhotovovat nejnáročnější korekční pomůcky pro těžce zrakově postižené pacienty, pracovat s autorefraktometrem pod dohledem oftalmologa. Předměty: nauka o zraku, technologie, přístrojová optika, brýlová optika, geometrická a vlnová optika, psychologie, ekonomika.

Informace o trhu práce

Absolvent najde uplatnění v provozovnách oční optiky, po zapracování může vykonávat funkci vedoucího optické laboratoře nebo vedoucího provozovny, může pracovat v oblasti výroby a obchodu s optickými nebo oftalmologickými prostředky a přístroji.