Zdravotnictví

Diplomovaný zubní technik

53-44-N/11

Parametry oboru

  • Zdravotnictví
  • Vyšší odborné vzdělání
  • Denní
  • Tři roky

Charakteristika oboru

Program byl vytvořen Asociací ředitelů středních zdravotnických škol Čech, Moravy a Slezska v rámci projektu Příprava vzdělávacích programů vyšší odborné školy zdravotnické. Splňuje vysoké požadavky EU a je platný pro všechny školy. Připravuje pro činnosti v oblasti zhotovování všech druhů stomatologických protéz: fixních, snímatelných, ortodontických léčebných pomůcek v čelistní ortopedii. Student se naučí zhotovovat různé druhy klasických i moderních zubních náhrad, zvládnout technologické postupy při zhotovování stomatologických protéz, využívat nejmodernější protetické materiály v zubní technice, zacházet s přístrojovým vybavením v zubních laboratořích. Součástí přijímací zkoušky je talentová zkouška.

Informace o trhu práce

Absolvent se uplatní ve všech typech stomatologických laboratoří, ve výrobě i obchodě příslušného zaměření, v oblasti stomatologické protetiky a v managementu zubní laboratoře, v oblasti plastické chirurgie, na odděleních ORL a neurologie, při práci ve výzkumných ústavech.