Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Elektrotechnika – elektromechanické systémy

26-41-N/07

Parametry oboru

Charakteristika oboru

Vzdělávací program poskytuje vědomosti a dovednosti, které umožňují úspěšně vykonávat činnosti vyskytující se v oblasti elektrotechniky, senzoriky, automatizační techniky, programovatelných strojů a též v oblasti řízení výroby v elektrotechnice a mechatronice. Student je vybaven také znalostí informačního i personálního managementu a marketingu; to mu umožňuje pracovat ve vývojových, projekčních, konstrukčních, výpočtových a výrobních útvarech závodů nebo jako střední řídicí článek menších a středních firem s počítačově integrovanými koncepty řízení. Získává též elektrotechnickým vzděláním, umožňujícím získat oprávnění k provádění úkonů dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. Je rovněž připraven řešit technologické projekty výroby, včetně manipulace s materiálem a robotizace.

Informace o trhu práce

Absolvent se může uplatnit ve strojírenských firmách jako samostatný elektronik, mechatronik, energetik, samostatný technik, výzkumný a vývojový pracovník, samostatný technik zkušebních zařízení a programátor PLC automatů. Dále se může uplatnit jako provozní a výrobní technik.