Speciální a interdisciplinární technické obory

Facility management

39-41-N/03

Parametry oboru

Charakteristika oboru

Student získá znalosti a dovednosti potřebné k výkonu funkce nového typu – Facility manažer, tj. manažera v oblasti podpůrných služeb. Obsahem této specializace je poptávka po neodkladné potřebě snižování nákladů, úsporách energií a vstupů, využití veškerých rezerv, po vyšších pracovních výkonech apod. Student se naučí používat metody pro dosažení žádaných výsledků , tj. sladění pracovního prostředí, pracovníků a pracovních činností s cílem posílit výkony, které umožní pracovníkům podávat nejlepší výkony a přispívat k pozitivním výsledkům organizace.

Informace o trhu práce

Absolvent je schopen zajišťovat ve firmách a institucích komplexně podpůrné služby buď formou vlastního zajištění (insourcing) nebo externího zajišťování (outsourcing). Může zastávat pozice v různých sektorech jako jsou např. ubytovací služby, space management, správa majetku, správa energií a médií, stěhování, řízení stravovacích služeb, služby v realitách, právní služby, kontrolní a poradenská činnost, bezpečnostní management dokumentů, management kvality a další.