Umění a užité umění

Faktografická rozhlasová a televizní tvorba

82-43-N/09

Parametry oboru

  • Umění a užité umění
  • Vyšší odborné vzdělání

Charakteristika oboru

Student si po absolvování prvního ročníku volí jedno ze čtyř profilových zaměření studia – rozhlasovou publicistiku, televizní publicistiku, promotion a práce s publikem, producentské projekty faktografických pořadů. V rámci jednoho ze zvolených zaměření si student dále volí užší specializaci – rozhlasová publicistika; tvůrčí psaní pro média – novinářské; tvůrčí psaní pro média – literárně-scénáristické; kamera, zvuk a střih; produkce; promotion a media/art marketing.

Informace o trhu práce

Absolvent najde uplatnění ve všech veřejnoprávních či soukromých médiích (tisk, rozhlas, televize, internet), v tiskových a komunikačních útvarech firem a institucí, v agenturách zkoumajících působení médií, v marketingových a reklamních společnostech, v marketingových a reklamních útvarech firem, v mezinárodních a správních institucích, v politických, zájmových a dalších organizacích. Uplatní se jako publicista (redaktor, novinář, reportér, moderátor, editor), odborný pracovník vztahů s veřejností, odborný pracovník v marketingové firmě, pracovník v reklamní agentuře.