Ekonomika a administrativa

Finance a daně

63-43-N/09

Parametry oboru

  • Ekonomika a administrativa
  • Vyšší odborné vzdělání

Charakteristika oboru

Vzdělávací program je koncipován multidisciplinárně. Student získá znalosti z oblasti ekonomických, právních a souvisejících disciplín a daňové problematiky, osvojí si praktické dovednosti z účetnictví, práva a řízení firmy. Naučí se metody optimalizace daňové povinnosti firem, vést účetnictví pomocí ekonomického softwaru, zpracovávat účetní uzávěrky, připravovat a sestavovat daňová přiznání fyzických a právnických osob, seznámí se s problematikou bankovnictví a pojišťovnictví.

Informace o trhu práce

Absolvent se uplatní jako ekonom ve firmách a institucích s pracovní náplní např.: kompletní účetnictví firem v různých právních formách, daňová oblast, finance, zaměření na manažerskou ekonomiku. Uplatnění najde v oblasti soukromého sektoru jako účetní, asistent účetního poradce, asistent ekonomického a organizačního poradce, asistent auditora a asistent daňového poradce, v oblasti státní správy a finančních a jiných úřadů jako úředník, samostatný pracovník finančního úřadu, celního úřadu, živnostenského úřadu, okresní správy sociálního zabezpečení.