Ekonomika a administrativa

Finanční a ekonomické poradenství

63-41-N/24

Parametry oboru

  • Ekonomika a administrativa
  • Vyšší odborné vzdělání

Charakteristika oboru

Student získá komplexní znalosti z práva, ekonomiky, účetnictví, výpočetní techniky, psychologie a komunikace, dvou cizích jazyků, osvojí si dovednosti pro poradenskou činnost. První část studia tvoří znalosti a dovednosti pro činnosti obchodní, finanční a podnikatelské, druhá má vazbu na konkrétní odborné činnosti a praxi. Student se učí vyhodnocovat ekonomickou situaci podniku, provádět rozbory, stanovit východiska, prostředky a cíle dalšího vývoje.

Informace o trhu práce

Absolvent najde uplatnění v kvalifikovaných poradenských službách, např. při vytváření podnikatelských záměrů, optimalizaci podnikatelských rozhodnutí, hodnocení a využívání produktů finančního sektoru, daňovém poradenství a vedení účetnictví. Může vykonávat řídící funkce na úrovni středního managementu podniků, neziskových organizací, bankovních a dalších finančních institucí, v oblasti státní správy a samosprávy. Vzdělání je i základem pro samostatné podnikání.