Ekonomika a administrativa

Finanční poradenství

63-43-N/08

Parametry oboru

  • Ekonomika a administrativa
  • Vyšší odborné vzdělání

Charakteristika oboru

Vzdělávací program připravuje odborné pracovníky pro výkon širokého spektra ekonomických, finančně-poradenských a organizačních činností ve všech typech organizací a pro další vzdělávání. Vzdělávací program podporuje rozvoj obecně použitelných klíčových kompetencí (komunikativní, personální, řešení problémů, využívání ICT, práce s informacemi a jejich analýza, aplikace základních a specifických matematických kompetencí, jazykové znalosti apod.), zároveň zajišťuje poznatkový základ potřebný pro získání odborné kvalifikace a pracovní uplatnění absolventa.

Informace o trhu práce

Absolvent tohoto vzdělávacího programu je připraven zejména pro finanční řízení především v malých a středních firmách, družstvech i rodinných firmách, případně v podnicích finančního trhu (banky, pojišťovny, investiční fondy) nebo ve státní správě v oblasti správy daní a sociálního pojištění. Absolvent se orientuje v produktech finančního trhu, v daňových zákonech, je schopen komunikace na odborné úrovni v cizím jazyce, ovládá postupy a principy účetnictví, chápe význam a postupy hospodářské politiky.