Ekonomika a administrativa

Finanční řízení

63-43-N/05

Parametry oboru

  • Ekonomika a administrativa
  • Vyšší odborné vzdělání

Charakteristika oboru

Studium je uspořádáno modulárně. Základními prvky vzdělávání jsou moduly, které se prolínají dalšími čtyřmi vzdělávacími programy. Každý modul, ať už povinný, povinně volitelný nebo volitelný, je ohodnocen určitým počtem kreditů. Všichni studenti absolvují společný základ, který je východiskem pro další odborné vzdělávání. Během studia je možné svůj původní výběr změnit a přestoupit podle možností školy na jiný vzdělávací program. Nabízí se tyto varianty: 39-41-N/01 Bezpečnost práce a krizové řízení, 37-41-N/01 Dopravní a spediční činnost, 63-41-N/03 Marketing, 63-41-N/06 Řízení výroby.

Informace o trhu práce

Absolvent se uplatní jako finanční referent, mzdový referent, plánovač, pracovník pohledávek, rozpočtář, účetní, kalkulant, cenař.