Ekonomika a administrativa

Firemní ekonomika v globálním ekonomickém prostředí

63-41-N/21

Parametry oboru

  • Ekonomika a administrativa
  • Vyšší odborné vzdělání

Charakteristika oboru

Studium ve druhém a třetím ročníku probíhá duálním způsobem, tzn. střídají se osmitýdenní bloky teoretické výuky v cizím jazyce (angličtině nebo němčině) s placenou praxí ve firmě. Student se naučí vést konverzaci ve dvou cizích jazycích, orientovat se v cizojazyčném ekonomickém prostředí, ovládat odbornou terminologii, využívat kancelářskou a výpočetní techniku, znát základní tržní kategorie a souvislosti mezi nimi v oblasti makro i mikroekonomie, hodnotit ekonomické procesy probíhající v tržní ekonomice na základě poznání, ekonomických ukazatelů a vnitropolitických i mezinárodních souvislostí, aplikovat znalost ekonomiky podniku, zpracovat marketingovou strategii ve vazbě na podnikové cíle, uplatňovat marketingové a manažerské metody, techniky a nástroje, vyhodnotit výsledky jejich realizace, znát pravidla mezinárodního obchodu, ekonomické integrace v rámci světového společenství a zejména Evropské unie, orientovat se v účetnictví firmy. Předměty: mezinárodní marketing a management, logistika, mezinárodní hospodářství, finanční strategie, finance podniku aj., osobní komunikace v jazyce anglickém.

Informace o trhu práce

Absolvent najde uplatnění jako obchodní referent, marketingový pracovník, finanční manažer, ekonom, na pozicích středního a vyššího stupně řízení podniků s mezinárodní vazbou, podnicích vnitřního i zahraničního obchodu, v peněžnictví, veřejné i státní správě, zahraničních firmách působících na českém trhu, jako podnikatel.