Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie

Fotograf

34-56-L/51

Parametry oboru

Charakteristika oboru

Žáci se naučí praktickým dovednostem a činnostem nezbytným při fotografování v oblasti standardních fotografických situací, při využití klasické a především digitální fotografie, napříč všem běžným fotografickým žánrům. Osvojí si úkony, prováděné při přenosu obrazu do počítače, úpravách obrazu v počítači, jeho konečném zhotovení klasickou cestou nebo digitálním tiskem.

Informace o trhu práce

Absolventi se uplatní v povolání fotograf v různých oborech užití fotografie, především ve všech oblastech zakázkové fotografie, v redakcích novin a časopisů, v redakcích mediálních agentur pracujících s obrazem při propagaci a reklamní tvorbě, ve výstavnictví, v knižních nakladatelstvích, ve vědeckých a výzkumných ústavech, v oblasti vědecké a technické fotografie, v organizacích a firmách poskytujících specializované nebo jen zpracovatelské fotografické služby.