Veterinářství a veterinární prevence

Fyzioterapie zvířat

43-31-N/01

Parametry oboru

Charakteristika oboru

Vzdělávací program poskytuje odbornou způsobilost pro výkon povolání veterinární asistent – fyzioterapeut v oblasti veterinární fyzioterapie. Příprava studentů je orientována tak, aby mohli vykonávat rehabilitaci zvířat na základě provedeného vyšetření a doporučení veterinárního lékaře, zvládat následnou péči o zvířecího pacienta, spolupracovat s veterinárním lékařem, provádět aplikaci metod manuální terapie, fyzikální terapie, včetně aplikace elektroterapie, laserové terapie, hydroterapie a dalších rozšířených metod ve spolupráci s veterinárním lékařem. Také zvládnou sestavit individuální plán pro využití pohybové terapie, příp. s využitím kompenzačních pomůcek.

Informace o trhu práce

Absolvent vzdělávacího programu se uplatní jak v týmech veterinárních klinik jako samostatný pracovník v následné rehabilitační péči, tak i jako fyzioterapeut provozující soukromou praxi. Uplatní se v léčebné rehabilitaci, pooperační a poúrazové rehabilitaci a také fyzioterapii hendikepovaných a geriatrických pacientů i sportujících psů, včetně zaměření na trénink a kondiční cvičení.