Stavebnictví, geodézie a kartografie

Geodézie a katastr nemovitostí

36-46-M/01

Parametry oboru

  • Stavebnictví, geodézie a kartografie
  • Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
  • Denní
  • Čtyři roky
  • Matematika, Fyzika, Zeměpis

Charakteristika oboru

Žáci se naučí v terénu zaměřovat potřebné hodnoty a údaje za pomoci nejmodernějších přístrojů (např. totálních stanic, GPS), naměřené údaje dále početně i graficky zpracovávat s využitím moderní výpočetní techniky a geodetického softwaru. Žáci jsou připravováni na činnosti spojené s evidencí pozemků a staveb, včetně právních vztahů k nim, na vytváření a využívání mapových děl a geografických informačních systémů. Získávají základní znalosti v oboru geodézie, fotogrammetrie, mapování, kartografie a dálkového průzkumu Země.

Informace o trhu práce

Absolventi jsou kvalifikovaní střední odborní pracovníci v zeměměřictví a katastru nemovitostí jak ve státní správě, tak ve sféře podnikatelské. Uplatní se v pracovních pozicích referent katastru nemovitostí, geodet, důlní měřič, kartograf, fotogrammetr, operátor geografických informačních systémů. Zeměměřickou činnost vykonávají např. ve výstavbě, provádí odborné práce v operátech katastru nemovitostí, své uplatnění nachází také při tvorbě, obnově a vydávání kartografických děl a v dálkovém průzkumu Země. Po splnění podmínek podle zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) mohou získat živnostenský list pro výkon vázané živnosti a pracovat jako osoby samostatně výdělečně činné.
Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách, např. v oboru odhadcovství, a na vysokých školách stavebního zaměření.