Umění a užité umění

Grafická tvorba

82-41-N/16

Parametry oboru

  • Umění a užité umění
  • Vyšší odborné vzdělání

Charakteristika oboru

Vzdělávací program je zaměřen na užitou a volnou grafickou tvorbu, tradiční grafické techniky a knižní kulturu. Student získá znalosti v předmětech např. dějiny umění, anatomie, estetika, psychologie, sociologie kultury, kresba podle modelu, malba podle modelu, realizace grafických technik, písma a knižní kultury. Součástí studia jsou praktická cvičení v oboru grafické tvorby. Hodnoty, které obor sleduje jsou výtvarné vidění a myšlení, grafické cítění, tvořivost, široká kreativita a pluralita názorů.

Informace o trhu práce

Absolvent se uplatní jako tvůrce v oblasti volné nebo užité grafiky, jako výtvarník grafických studií a reklamních agentur nebo jako tiskař grafických technik.