Umění a užité umění

Grafický design a realizace tiskovin

82-41-N/05

Parametry oboru

  • Umění a užité umění
  • Vyšší odborné vzdělání

Charakteristika oboru

Program má několik zaměření. Zaměření propagační grafika se soustřeďuje na tvorbu a počítačové zpracování reklamní, výstavní a další užité grafiky. Zaměření knižní grafika obsahuje grafickou úpravu knih, ilustrace a grafické výtvarné techniky. Obsahem zaměření fotografická tvorba a média je všestranné využití fotografie v reklamě a v médiích. Zpracování tiskovin se zaměřuje na řízení, standardizaci a kontrolu kvality polygrafické výroby. Zaměření na vydavatelskou činnost a reklamu obsahuje plánování, přípravu, realizace a ekonomické vyhodnocení vydávání tiskovin a jiných mediálních produktů.

Informace o trhu práce

Absolvent najde uplatnění podle typu studovaného zaměření jako grafik nebo fotograf ve studiích, vydavatelstvích, nakladatelstvích a agenturách, jako manager kvality a organizace výroby v tiskárnách, reprodukčních studiích, nakladatelstvích a vydavatelstvích, jako koordinátor spolupráce tiskáren a vydavatelství.