Umění a užité umění

Hudebně dramatické umění

82-47-P/01

Parametry oboru

  • Umění a užité umění
  • Vyšší odborné vzdělání v konzervatoři
  • Hudební výchova, Výtvarná výchova, Občanská výchova

Charakteristika oboru

Odborná příprava má teoreticko-praktický charakter, s výraznou převahou praktické výuky. Žáci získají základní přehled o vývoji divadla a dramatické tvorby, seznámí se s tvorbou významných dramatiků, scénografů, režisérů a herců, naučí se ji analyzovat a hodnotit. Získají také základní orientaci ve vývoji hudebního umění a dalších druhů umění souvisejících s dramatickým uměním. Osvojí si rovněž základy hudební teorie a v rozsahu potřebném pro obor se naučí hrát na některý hudební nástroj. Tyto obecné vědomosti a dovednosti dále využívají ve speciální odborné přípravě v rámci jednotlivých zaměření oboru.

Informace o trhu práce

Absolventi oboru jsou připraveni uplatnit se v oblasti, která vyplývá ze zaměření absolvované odborné přípravy. Uplatní se zejména jako výkonní umělci v divadle, filmu, televizi a rozhlase.