Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství

Hutník operátor

21-43-L/51

Parametry oboru

Charakteristika oboru

Cílem studijního oboru je vybavit žáky znalostmi z hutní výroby, především z oblasti nauky o materiálu jako základu chování kovů. Takto získané znalosti jsou společným základem pro další profilující okruhy metalurgie a tváření.
Cílem obsahového okruhu metalurgie je vybavit žáky především souborem dovedností vykonávat řídící a praktické činnosti při řízení procesů hutních agregátů jako jsou tavící a udržovací pece pro výrobu železných a neželezných kovů. Současně je kladen důraz na dovednosti v oblasti logistiky.
Cílem obsahového okruhu tváření je vybavit žáky dovednostmi v hutním tváření kovů, jako je tažení, protlačování, válcování, kování, znalostmi řízení tvářecích agregátů a kontrolou nastavení zařízení a kontrolou výsledné produkce. Nedílnou náplní tohoto okruhu je dovednost řídit a provádět údržbu tvářecích zařízení.

Informace o trhu práce

Absolventi naleznou uplatnění v metalurgické výrobě; jsou připraveni pro výkon operátorských pozic při řízení chodu hutních agregátů: hutník operátor tavicích agregátů, hutník operátor tvářecích zařízení, hutní technik dispečer. Mimo oblast hutnictví mohou nalézt uplatnění ve slévárenství v pozici tavič, nebo v oblasti tváření, např. při řízení obsluhy žíhacích a kalících pecí.