Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství

Hutník operátor

21-43-L/01

Parametry oboru

Charakteristika oboru

Žáci se naučí provádět operace na velínech hutí, tj. ovládat tavbu na tavících pecích, ovládat odpich, šrotové hospodářství a vsázení do tavících pecí, manipulovat s pánvemi s tekutým kovem pří zavážení pecí na výrobu ocelí, ovládat a řídit manipulaci se struskou, ovládat chod zařízení pro slínkování a lisování prášků, ovládat bezpečný chod válcovacích a tažecích tratí. Žáci si osvojí základní technologické procesy při výrobě a tváření kovů a také řízení těchto procesů.

Informace o trhu práce

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatní v hutích na pozici hutní technik, ve slévárnách jako tavič nebo jako technik – práškový metalurg v provozech výroby produktů metodou práškové metalurgie.
Absolventi mohou pokračovat studiem na technické vysoké škole.