Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Informační a komunikační systémy

26-47-N/11

Parametry oboru

Charakteristika oboru

Student se seznámí s objektovým programováním, návrhem databází, správou počítačových sítí, nástroji, které se k vývoji těchto systémů používají. Naučí se ovládat problematiku výpočetní techniky po technické i programové stránce. Nabídka povinně volitelných předmětů se každý rok aktualizuje podle technologických vývojových trendů a také podle požadavků trhu práce.

Informace o trhu práce

Absolvent najde uplatnění v soukromé sféře i veřejné správě jako programátor databázových aplikací, programátor webových aplikací, programátor specifických aplikací s využitím objektového jazyka, administrátor operačních systémů, administrátor databázových a informačních systémů, administrátor počítačových sítí, člen projekčního týmu informačních a komunikačních systémů.