Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Informační a komunikační technologie

26-47-N/05

Parametry oboru

Charakteristika oboru

Student se naučí ovládat problematiku technických a programových řešení počítačů především třídy PC a počítačových sítí složených z této třídy počítačů, tj. především sítě NOVELL, UNIX, jejich konfigurování a vazby na vnější prostředí. Ve druhém ročníku je výběr ze dvou zaměření: informační a komunikační technologie (ICT) a telekomunikace.

Informace o trhu práce

Absolvent zaměření ICT se uplatní při zavádění, obsluze, servisu, vývoji informačních a komunikačních technologií v nejrůznějších oborech činnosti, jako správce ICT systémů, programátor, analytik, technik, tvůrce webových aplikací. Absolvent zaměření telekomunikace najde uplatnění např. při komplexní organizaci technického provozu nebo údržby radiokomunikačních stanic, sítí a středisek, v dispečerském řízení telekomunikačního provozu, v oblasti výstavby, řízení a údržby mobilních tras, při navrhování a realizace telekomunikační prostředí v domech a firmách.