Publicistika, knihovnictví a informatika

Informační média a služby

72-41-N/03

Parametry oboru

Charakteristika oboru

Vzdělávací program naučí studenty efektivně ovládat a tvůrčím způsobem využívat nejmodernější metody a procesy spojené s informačními médii a službami. Nepřehlédnutelným benefitem je schopnost nejen technicky, ale i organizačně pečovat o publikační aktivity pracoviště.

Informace o trhu práce

Absolvent bude schopen dokonale připraven na pozice specialista informačních služeb, analytik médií, správce informačních zdrojů nebo správce elektronického obsahu.