Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Informační technologie, zaměření: výpočetní technika a informatika

26-47-N/01

Parametry oboru

Charakteristika oboru

Program připravuje pro činnosti v oblasti informačních a komunikačních technologií z hlediska tvorby informačních systémů, které využívají databáze, internetové technologie, pracují v síti s různými operačními systémy a využívají různé programovací a servisní nástroje. Student se naučí ovládat minimálně jeden programovací jazyk, včetně vývojového prostředí, ovládat relační databázové systémy a jazyk SQL, využívat informační zdroje internetu při správě výpočetních systémů, programového vybavení a při vlastní tvorbě, instalovat, konfigurovat a spravovat operační systémy Windows a Linux v pracovních stanicích nebo serverech počítačových sítí. Získá znalosti a dovednosti v oblasti komunikačních technologií, navrhování a správy počítačových sítí, naučí se správcovat a udržovat systémy výpočetní a komunikační techniky a psát technické specifikace. Může si podle výběru doplnit vzdělání v oblasti správy operačních systémů, sw produktů, sítí, řízení projektů, grafického návrhu nebo multimediálních technologií.

Informace o trhu práce

Absolvent se uplatní ve veřejné správě i v komerční sféře jako programátor, vedoucí programátor, analytik informačních a komunikačních technologií, projektant informačních a komunikačních technologií, vývojový pracovník systému výpočetní techniky, operátor informačních a komunikačních technologií, správce informačních a komunikačních technologií (databáze, sítě, programového vybavení, aplikace), správce operačního systému, systémový inženýr.