Stavebnictví, geodézie a kartografie

Inženýrské stavitelství

36-41-N/03

Parametry oboru

Charakteristika oboru

Vzdělávací program navazuje na středoškolské studium oboru stavebnictví. Připravuje pro výkon technickohospodářských činností v oblasti inženýrského stavitelství, zejména dopravního stavitelství a vodohospodářských staveb, a to jak navrhování těchto staveb, tak jejich přípravy a realizace. Student získá mezinárodně uznávaný certifikát IES (International Education Society London).

Informace o trhu práce

Absolvent najde uplatnění ve vyšších technických funkcích na stavbách, v projekci, ve správních orgánech, v řídících funkcích stavebních firem apod. Může pracovat jako technik úseku, technik rozvojář, technik dispečer, technik projektant, pracovník samosprávy pro územní plánování, pracovník zeměměřického a katastrálního inspektorátu, stavbyvedoucí.