Strojírenství a strojírenská výroba

Jemný mechanik

23-62-H/01

Parametry oboru

  • Strojírenství a strojírenská výroba
  • Střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Praktické činnosti, Fyzika

Charakteristika oboru

Žáci se naučí především seřizovat, opravovat a provádět servis výrobků z oblasti přesné mechaniky. V dílnách, popř. v laboratořích si osvojí základy ručního a strojního zpracování kovů a nekovových materiálů používaných ve strojírenství (tj. sestavovat výrobky přesné mechaniky a vyrábět jejich součásti) a dovednosti měření technických veličin. Při všech činnostech se seznámí se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce.
Výrobky přesné mechaniky jsou ovšem velmi různorodé. Jsou jimi např. optickomechanické přístroje, hodiny a jiná časoměrná zařízení, kancelářská technika, lékařské, laboratorní, kontrolní a měřicí přístroje, vážicí zařízení, zařízení k dávkování a balení výrobků, prodejní a herní automaty, šicí stroje apod.; mohou také tvořit komponenty a součásti nejrůznějších strojů. Různorodost výrobků a odlišnost jejich funkčních principů se odráží v obsahu vzdělávacích programů jednotlivých škol. Zájemcům proto doporučujeme dotázat se příslušné školy na oblast, pro kterou žáky připravuje.

Informace o trhu práce

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, připravení především sestavovat, oživovat, seřizovat, ošetřovat, opravovat, zkoušet a revidovat výrobky z oblasti přesné mechaniky. Podle směrování (specializace) přípravy, uvedené v předchozí části, se mohou v praxi uplatnit jako mechanici a seřizovači strojů a zařízení, mechanici přístrojů a strojů, mechanici optických přístrojů, mechanici vah, mechanici báňské záchranné služby, hodináři, optici. Mohou se také uplatnit při vykonávání vybraných činností v povoláních mechanik letadlových přístrojů, mechanik opravář, mechanik polygrafických strojů, mechanik vakuových zařízení aj.
Absolventi mohou pokračovat ve vzdělávání nástavbovým studiem v oborech strojírenského zaměření nebo v oborech orientovaných na podnikání.