Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie

Knihař

34-57-H/01

Parametry oboru

Charakteristika oboru

Obor zahrnuje jak ruční, tak průmyslovou knihařskou výrobu. Žáci se naučí zhotovovat celý sortiment knihařských výrobků, obsluhovat a ošetřovat knihařské stroje a obsluhovat automatické linky a programovatelná zařízení v knihařské výrobě, ručně vázat časopisy, knihy, alba, obchodní knihy, podpisové knihy apod., provádět speciální knihařské práce (např. pouzdra na knihy, věnovací desky), zhotovit paspartu a zdobit knižní desky.

Informace o trhu práce

Absolventi se uplatňují v knihařských a kartonážních provozech a dalších provozech polygrafického průmyslu při přípravě materiálů ke zhotovení knihařských výrobků, sestavení pracovního postupu, seřizování a obsluze strojů i vytvoření knižní vazby apod. Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do nástavbového studia oboru vzdělání polygrafický průmysl, ukončeného maturitní zkouškou.