Umění a užité umění

Konzervování a restaurování malířských a dekorativních technik

82-42-N/07

Parametry oboru

  • Umění a užité umění
  • Vyšší odborné vzdělání

Charakteristika oboru

Vzdělávací program připravuje pro výkon konzervátorských a restaurátorských zásahů na kulturních památkách, a to jak v exteriéru, tak interiéru. Student se naučí konzervovat a restaurovat různé druhy dekorativní malby, především nástěnných maleb. Osvojí si průzkumové a analytické techniky pro stanovení pracovních postupů při restaurování. Seznámí se s restaurátorskou technologií a širokou škálou materiálů. Naučí se zařadit zpracovávaný objekt do historického i technologického kontextu a pomocí digitální fotografie dokumentovat průběh restaurátorského zásahu, včetně zpracování dokumentační zprávy.

Informace o trhu práce

Absolvent najde uplatnění na pozicích konzervátora a restaurátora v muzeích, galeriích, archeologických ústavech, ústavech památkové péče a v soukromých společnostech. Může vykonávat konzervátorskou a restaurátorskou práci na základě živnostenského listu.