Umění a užité umění

Konzervování a restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby

82-42-N/08

Parametry oboru

  • Umění a užité umění
  • Vyšší odborné vzdělání

Charakteristika oboru

Student se naučí konzervovat a restaurovat nábytek a jiné objekty ze dřeva, včetně nepolychromované dřevořezby. Seznámí se s fyzikálními a chemickými metodami restaurátorského průzkumu, učí se samostatně rozhodovat při volbě restaurátorského zásahu, zpracovat restaurátorskou dokumentaci a fotodokumentaci, osvojí si historické techniky a technologie, včetně konzervování, restaurování spolu s rekonstrukcí historických mobiliářů.

Informace o trhu práce

Absolvent najde uplatnění v restaurátorských dílnách muzeí, může spolupracovat s renomovanými restaurátory a architekty při řešení (rekonstrukci) historických interiérů nebo pracovat ve vlastních restaurátorských ateliérech a dílnách.