Strojírenství a strojírenská výroba

Kovář

23-57-H/01

Parametry oboru

  • Strojírenství a strojírenská výroba
  • Střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Praktické činnosti, Fyzika

Charakteristika oboru

Obor vzdělání je vhodný pro technicky nadané žáky, manuálně zručné, přesné a precizní, se vztahem k materiálům, zejména ke kovovým materiálům. Žáci se naučí připravovat polotovary ke kování, ohřívat je v různých druzích průmyslových pecí a výhní na kovací teplotu a s takto připravenými polotovary pro výrobu výkovků a výlisků strojních součástí manipulovat ručně nebo s využitím vhodných manipulačních prostředků. Umí vyrábět výkovky a výlisky z ocelí i neželezných kovů za tepla ohýbáním, tvářením, ručním kováním, strojním kováním volným i zápustkovým, kováním na bucharech a různých druzích kovacích strojů. S tím souvisí i vykonávání pracovních činností při kontrole jakosti výrobků a při zabezpečování provozuschopnosti používaného strojního zařízení.

Informace o trhu práce

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatní ve strojírenství v povolání kovář ruční a strojní, při ohřívání materiálů v kovářských pecích a výhních, při výrobě strojních součástí, nářadí a nástrojů ručním kováním na kovadlině a strojním kováním na bucharech a kovacích lisech volně i v zápustkách, při ohýbání kulatin, profilových materiálů, plochých tyčí nebo výpalků, při rovnání materiálů, výkovků, výlisků, výpalků, výstřižků a svařenců, zkružování tyčí a profilových materiálů, tvarování listových per a pružin, při volném kování podélných výkovků, volném kování čepů, pěchování ingotů, vykovávání a sekání špalků apod.
Po úspěšném ukončení studia absolventi mohou pokračovat ve vzdělávání nástavbovým studiem v oborech strojírenského zaměření nebo orientovaných na podnikání, ve kterých složí maturitní zkoušku.