Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů

Kožedělná výroba

32-41-E/01

Parametry oboru

Charakteristika oboru

Žáci se naučí vykonávat stanovený okruh pracovních činností v oblastech montáže obuvi, výroby obuvnických polotovarů, šití svršků, dále jednoduché činnosti při výrobě a opravách brašnářských a sedlářských výrobků, tj. provádět základní operace v šicí dílně, dělit, tenčit, kosit materiál, obsluhovat a provádět běžnou údržbu používaných strojů, nanášet lepidla, čistit, přibarvovat a balit výrobky, vést základní provozní evidenci, skladovat, přijímat výrobky k opravě a vydávat je.

Informace o trhu práce

Absolventi se uplatní při výkonu jednoduchých činností při zhotovování a opravách obuvi a kožedělných výrobků, zejména brašnářských a sedlářských. Uplatní se jak v sériové výrobě při obsluze strojů, zařízení a linek, tak i v soukromých výrobních dílnách při řemeslném zhotovování výrobků, při opravách a obnovování výrobků na zakázku, při přejímce a výdeji.
Absolventi si nejvhodněji mohou doplnit své vzdělání v příbuzném oboru vzdělání kategorie H. Jeho absolvováním získají nejen novou kvalifikaci a další výuční list, ale i možnost pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturity. Je potřebné vzít v úvahu, že absolvent oboru kategorie E není pro přímé pokračování v nástavbovém studiu dostatečně připraven, protože v oborech kategorie E jsou kladeny nižší nároky v oblasti všeobecného a obecně odborného vzdělání.