Umění a užité umění

Kresba a ilustrace v médiích

82-41-N/07

Parametry oboru

  • Umění a užité umění
  • Vyšší odborné vzdělání

Charakteristika oboru

Vzdělávací program je zaměřen především na rozvíjení výtvarného nadání studenta, kultivaci jeho osobitého grafického projevu a trénink vizuální paměti. Ve výuce je kladen důraz na kresbu jako na základní výrazový prostředek. Předměty: dějiny umění, figurální kreslení, kresba a ilustrace, grafický design, grafické techniky, malířské techniky, písmo typografie, prostorové disciplíny aj.

Informace o trhu práce

Absolvent najde uplatnění v uměleckých profesích, např. výtvarník, kreslíř, ilustrátor.