Právo, právní a veřejno-správní činnost

Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru

68-41-N/04

Parametry oboru

Charakteristika oboru

Student získá znalosti právních norem a ekonomických souvislostí, občanského, obchodního, finančního a pracovního práva, účetnictví a podnikové ekonomiky.

Informace o trhu práce

Absolvent najde uplatnění jako právní asistent v advokátní kanceláři, právní asistent v notářské kanceláři, právní asistent v exekuční kanceláři, specialista pohledávek, manažer lidských zdrojů, samostatný personalista, obchodní manažer, samostatný organizační pracovník, samostatný pracovník administrativy, samostatný hospodářsko-správní referent, samostatný obchodník s realitami, realitní makléř, zaměstnanec Policie ČR, městské policie apod.