Zdravotnictví

Laboratorní asistent

53-43-M/01

Parametry oboru

  • Zdravotnictví
  • Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
  • Denní
  • Čtyři roky
  • Chemie, Přírodopis, Praktické činnosti

Charakteristika oboru

Žáci si osvojí provádění činností laboratorní diagnostické péče, tj. provádět neinvazivní odběry biologického materiálu, základní laboratorní měření a vyšetření, identifikovat vzorky biologického materiálu nebo jiných vyšetřovacích materiálů, hodnotit jejich kvalitu a zajišťovat jejich zpracování a následnou likvidaci, připravovat materiály pro laboratorní činnost, využívat přístrojovou a laboratorní techniku a zabezpečovat její běžnou údržbu, podílet se na dezinfekci a sterilizaci zdravotnických prostředků a prádla.

Informace o trhu práce

Absolventi se po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky uplatní v klinických laboratořích, zejména v laboratořích klinické biochemie, hematologie, krevní transfuze, histologie, mikrobiologie a imunologie. Absolventi, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou dále vzdělávat na vysokých nebo vyšších odborných školách, zejména ve zdravotnických oborech a v odborných kurzech pro zdravotnické pracovníky.