Umění a užité umění

Ladění klavírů a příbuzných nástrojů

82-44-M/02

Parametry oboru

  • Umění a užité umění
  • Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
  • Hudební výchova, Fyzika

Charakteristika oboru

Převažující část odborné přípravy má praktický charakter. Žáci získají obecný přehled o vývoji hudebního umění a hudebních nástrojů s akcentem na skupinu nástrojů daného oboru vzdělání (klavíry, spinet, cembalo, cimbál). Naučí se rovněž hrát na klavír na úrovni potřebné pro prezentaci výsledků své práce. Jejich sluchové dispozice jsou dále rozvíjeny prostřednictvím intonačních a rytmických cvičení a sluchové melodicko-rytmické analýzy jednoduchých skladeb. Získané hudební vědomosti a dovednosti dále využívají při odborných činnostech. Žáci se seznámí s konstrukcí příslušných hudebních nástrojů a naučí se tónovat a ladit různé značky pianin a křídel, dále spinet, jednomanuálové a dvoumanuálové cembalo a cimbál. Rovněž se naučí slaďovat dva nástroje. Osvojí si také základní opravárenské úkony na daných nástrojích, takže jsou schopni provádět jejich základní opravy a běžnou údržbu.
Podmínkou přijetí ke vzdělávání v oboru je úspěšné vykonání talentové zkoušky.

Informace o trhu práce

Absolventi jsou připraveni uplatnit se v širokém spektru činností v ladění všech typů klavírů, ladění spinetu, cembala a cimbálu a v provádění běžných oprav a údržby daných hudebních nástrojů. Příslušné činnosti mohou vykonávat buď samostatně, nebo v odpovídajících výrobních podnicích a servisech, kulturních zařízeních apod. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách. Vzhledem k tomu, že obor vyučuje jediná škola v ČR, nelze jednoznačně stanovit nejčastěji volené směry dalšího vzdělávání. Pouze lze obecně uvést, že se zpravidla nejedná o obory technické, příp. přírodovědné. Není ovšem výjimkou, kdy absolventi na základě rozvoje svých talentových předpokladů projevují zájem o studium hudby nebo zpěvu v konzervatoři, tj. v další střední škole.