Zemědělství a lesnictví

Lesnictví

41-32-N/01

Parametry oboru

  • Zemědělství a lesnictví
  • Vyšší odborné vzdělání
  • Kombinovaná
  • Tři roky

Charakteristika oboru

Vzdělávací program připravuje pro výkon náročných lesnických i přidružených činností, pro terénní práce v chráněných oblastech různých typů a další činnosti související s lesy, přírodou a myslivostí. Student se naučí komplexně řešit problémy lesnické, životního prostředí i úpravy krajiny s ohledem k legislativě České republiky i Evropské unie, podílet se na environmentální výchově se zaměřením na studenty škol i dospělou populaci. Získá znalosti pro formování odborného lesnicko-ekologického a biologického názoru, seznámí se s problematikou lesního hospodářství, myslivosti, ekologie a ochrany přírody, přírodními zákonitostmi a novými směry v lesním hospodaření a úpravách krajiny.

Informace o trhu práce

Absolvent se uplatní jako lesní hospodář na malých majetkových celcích, ale i ve všech ostatních typech současného lesního hospodaření a podnikání. Může pracovat v ústavu pro hospodářskou úpravu lesa, ve výzkumném ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v orgánech státní správy na úseku životního prostředí, v obecních úřadech, v institucích státní ochrany přírody všech typů.