Doprava a spoje

Letecká doprava v cestovním ruchu

37-41-N/02

Parametry oboru

  • Doprava a spoje
  • Vyšší odborné vzdělání

Charakteristika oboru

Vzdělávací program připravuje pro činnosti v oblasti využívání letecké dopravy v cestovním ruchu a aplikací letectví v oblasti služeb cestovního ruchu, pro činnosti středních a vyšších pracovníků v oblasti managementu a marketingu i pro vlastní podnikání. Student získá podnikatelské a manažerské dovednosti, znalosti z oborové profilace, tzn. aplikace letectví v cestovním ruchu a osvojí si cizí jazyk se speciálním zaměřením na letectví.

Informace o trhu práce

Absolvent se uplatní jako logistik, technik letecké dopravy, řídící odbavovací plochy, operátor letových dat, pracovník v dopravní infrastruktuře, pracovník cestovního ruchu, pracovník samosprávy pro cestovní ruch nebo dopravu.