Strojírenství a strojírenská výroba

Lodník

23-65-H/02

Parametry oboru

  • Strojírenství a strojírenská výroba
  • Střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Praktické činnosti, Fyzika

Charakteristika oboru

Žáci se naučí samostatně zabezpečovat technický provoz strojů a zařízení plavidla, včetně oprav a údržby prováděných při provozu lodí. Rovněž získají dovednosti a návyky v rozsahu standardního lodnického výcviku.

Informace o trhu práce

Uplatní se v povolání „lodník I. třídy“ a „lodní strojník“. Zajišťují technický provoz plavidla, jeho strojů a zařízení, včetně údržby a oprav prováděných při provozu. Na palubě vykonávají standardní práce lodníka a mohou pod dohledem kapitána, při zachování jeho odpovědnosti za vedení lodě, obsluhovat kormidlo.