Doprava a spoje

Logistické a finanční služby

37-42-L/51

Parametry oboru

  • Doprava a spoje
  • Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou - nástavbové studium

Charakteristika oboru

Žáci se během přípravy naučí vykonávat činnosti s příjmem, přepravou a výdejem zboží a surovin. Naučí se navrhovat materiálové a informační toky. Součástí přípravy v oboru je i činnost pošt, bank a pojišťoven. Nedílnou součástí přípravy je i ekonomické vzdělávání, kde se žáci naučí vykonávat činnosti spojené s chodem podniku, např. vedení podnikové administrativy, kalkulace cen, personální agenda, účetní agenda, nástroje marketingu a další.

Informace o trhu práce

Absolventi jsou kvalifikovaní středoškolští pracovníci, kteří najdou uplatnění na poštách a v přepravních společnostech jako provozní pracovníci poštovního provozu, dále jako vedoucí pracovníci v provozovnách pošt a poštovní přepravy, ale i jako logistici v dopravě a přepravě nebo logistici skladových operací. Mohou se uplatnit také jako pracovníci přepážky v pojišťovnách nebo bankách. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, obvykle pokračují ve studiu v oborech zaměřených na poštovnictví, logistiku, bankovnictví, pojišťovnictví nebo ekonomii.