Doprava a spoje

Logistické a finanční služby

37-42-M/01

Parametry oboru

  • Doprava a spoje
  • Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
  • Denní
  • Čtyři roky
  • Český jazyk, Zeměpis, Cizí jazyky

Charakteristika oboru

Žáci během přípravy získají vědomosti a dovednosti v oblasti logistických a peněžních služeb, bankovnictví, účetnictví a přepravy. Jsou připraveni na samostatné podnikání, ovládají principy obchodní korespondence, umí jednat s lidmi a řešit pracovní i osobní problémové situace a zvládají odbornou terminologii. Nedílnou součástí přípravy je i ekonomické vzdělávání, kde se žáci naučí vykonávat činnosti spojené s chodem organizace, např. vedení administrativy, kalkulace cen, personální agenda, účetní agenda, nástroje marketingu a další. Během přípravy je též kladen důraz na komunikaci s klienty, a to jak ústní, tak i písemnou.

Informace o trhu práce

Absolventi jsou kvalifikovaní středoškolští pracovníci, kteří budou vykonávat činnosti charakteru provozního, obchodně podnikatelského a řídícího v nižších a středních článcích struktury řízení. Uplatní se v bankách, pojišťovnách, přepravních společnostech, a také u poštovních operátorů. Taktéž se mohou uplatnit na obchodně ekonomických úsecích organizací všech typů. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, obvykle pokračují ve studiu v oborech zaměřených na logistiku, bankovnictví, pojišťovnictví, ekonomii nebo poštovnictví.